Win96  12bet
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline me_betbong  
#1 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 08:05:23(UTC)
me_betbong


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 17-03-2009(UTC)
Bài viết: 1,221
Man
Viet Nam
Đến từ: sài gòn

Thanks: 61 times
Được cảm ơn: 150 lần trong 130 bài viết

Mình may mắn sống sót đến giờ này, từ khi nay gần như các nick post bài chia sẽ phương pháp này nọ, với bao nhiêu năm đã ăn ở trên diễn đàn này, thì gần như 90% các nick của các ông này trước đây đã âm thầm hoặc công khai với mục đích kiếm tiền từ ae trên là chính, vì hồi đó các ông thần này mình cũng lọ mọ liên hệ hỏi rồi và biết tẩy của các anh. Thôi sống chết có số, mấy ông sống có tâm tý, đừng có lên đây diễn trò nữa, đừng có lòng vòng đau đầu lắm các anh.

Tết đến rồi, mình chúc ae năm mới an lành và thành đạt

Sửa bởi người viết 11/01/2020 lúc 09:51:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn me_betbong cho bài viết.
hunterbcr2015 trên 11-01-2020(UTC) ngày, $Thần_Tài$ trên 11-01-2020(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline hunterbcr2015  
#2 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 08:35:35(UTC)
hunterbcr2015


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-10-2016(UTC)
Bài viết: 912
Man
Viet Nam
Đến từ: ha noi

Thanks: 1328 times
Được cảm ơn: 393 lần trong 315 bài viết
con khỉ con khỉ con khỉ con khỉ con khỉ con khỉ
Đã chiến thắng Baccarat !
Offline haicon89  
#3 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 10:11:30(UTC)
haicon89


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 21-10-2019(UTC)
Bài viết: 55
Anguilla

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 33 lần trong 26 bài viết
Originally Posted by: hunterbcr2015 Go to Quoted Post
con khỉ con khỉ con khỉ con khỉ con khỉ con khỉ

thằng bán thận này dạo này sao rồi, thấy la liếm cả ngày trên này, k dành thời gian mà đọc sách nữa à Cool Cool Cool

thanks 1 người cảm ơn haicon89 cho bài viết.
hunterbcr2015 trên 11-01-2020(UTC) ngày
Offline hunterbcr2015  
#4 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 11:00:46(UTC)
hunterbcr2015


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-10-2016(UTC)
Bài viết: 912
Man
Viet Nam
Đến từ: ha noi

Thanks: 1328 times
Được cảm ơn: 393 lần trong 315 bài viết
music music music music music music smoking
Đã chiến thắng Baccarat !
Offline khinh bịp và ăn xin  
#5 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 02:52:08(UTC)
khinh bịp và ăn xin


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 11-01-2020(UTC)
Bài viết: 145
Angola
Đến từ: pem piu po pe

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 19 bài viết
Cool Cool Cool
Lập topic chửi bới ban nick cảnh cáo 7 ngày
Offline khinh bịp và ăn xin  
#6 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 07:20:19(UTC)
khinh bịp và ăn xin


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 11-01-2020(UTC)
Bài viết: 145
Angola
Đến từ: pem piu po pe

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 19 bài viết
Originally Posted by: me_betbong Go to Quoted Post
<p><strong>M&igrave;nh may mắn sống s&oacute;t đến giờ n&agrave;y, từ khi nay gần như c&aacute;c nick post b&agrave;i chia sẽ phương ph&aacute;p n&agrave;y nọ, với bao nhi&ecirc;u năm đ&atilde; ăn ở tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n n&agrave;y, th&igrave; gần như 90% c&aacute;c nick của c&aacute;c &ocirc;ng n&agrave;y trước đ&acirc;y đ&atilde; &acirc;m thầm hoặc c&ocirc;ng khai với mục đ&iacute;ch kiếm tiền từ ae tr&ecirc;n l&agrave; ch&iacute;nh, v&igrave; hồi đ&oacute; c&aacute;c &ocirc;ng thần n&agrave;y m&igrave;nh cũng lọ mọ li&ecirc;n hệ hỏi rồi v&agrave; biết tẩy của c&aacute;c anh.&nbsp;</strong><strong>Th&ocirc;i sống chết c&oacute; số, mấy &ocirc;ng sống c&oacute; t&acirc;m t&yacute;, đừng c&oacute; l&ecirc;n đ&acirc;y diễn tr&ograve; nữa, đừng c&oacute; l&ograve;ng v&ograve;ng đau đầu lắm c&aacute;c anh.</strong></p>
<p><strong>Tết đến rồi, m&igrave;nh ch&uacute;c ae năm mới an l&agrave;nh v&agrave; th&agrave;nh đạt</strong></p>
<p><strong><img src="/Images/Emoticons/icon-handshake.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/icon-handshake.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/icon-handshake.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/icon-handshake.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/icon-handshake.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/icon-handshake.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/icon-handshake.gif" alt="" /></strong></p>

thôi đi ông ơi, ông chả hiểu gì về bí kíp của các huyền thoại sống phô rôm cả, yeugaivip, chueveguera..., hunterbcr2015, bonus08 là các huyền thoại mùa đông nhé, tại ông k chịu bỏ tiền ra để học tập cách chơi bóng, chơi casino online của các huyền thoại phô rôm nên ông thua là phải. Thử 1 lần bỏ ra 50 chai xem, chia làm 2 mảng. 25 chai cho yeugaivip, chueveguera cho mảng bóng bánh, 25 chai cho bonus08, hunterbcr2015. Tôi đảm bảo từ nay đến tết tài khoản ông sẽ x10 lần. Có 500 chai trong bank tha hồ mà sắm tết. Đầu tư đi ông, huyền thoại sống phô rôm đới Cool Cool Cool

Lập topic chửi bới ban nick cảnh cáo 7 ngày
Offline fio120588  
#7 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 08:08:27(UTC)
fio120588


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 10-01-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 71 lần trong 66 bài viết

Originally Posted by: khinh bịp và Go to Quoted Post

 

thôi đi ông ơi, ông chả hiểu gì về bí kíp của các huyền thoại sống phô rôm cả, yeugaivip, chueveguera..., hunterbcr2015, bonus08 là các huyền thoại mùa đông nhé, tại ông k chịu bỏ tiền ra để học tập cách chơi bóng, chơi casino online của các huyền thoại phô rôm nên ông thua là phải. Thử 1 lần bỏ ra 50 chai xem, chia làm 2 mảng. 25 chai cho yeugaivip, chueveguera cho mảng bóng bánh, 25 chai cho bonus08, hunterbcr2015. Tôi đảm bảo từ nay đến tết tài khoản ông sẽ x10 lần. Có 500 chai trong bank tha hồ mà sắm tết. Đầu tư đi ông, huyền thoại sống phô rôm đới Cool Cool Cool

chào Phúc công chức Quảng Ninh  anh đã hiện hồn về diễn đàn rồi à

Offline khinh bịp và ăn xin  
#8 Đã gửi : 11/01/2020 lúc 10:58:43(UTC)
khinh bịp và ăn xin


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 11-01-2020(UTC)
Bài viết: 145
Angola
Đến từ: pem piu po pe

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 19 bài viết
Originally Posted by: fio120588 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: khinh bịp v&agrave <a href="/posts/m ăn xin;7924387-posts#post ăn xin;7924387"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p>
<div class="quote"><span class="quotetitle">&nbsp;</span></div>
<p>th&ocirc;i đi &ocirc;ng ơi, &ocirc;ng chả hiểu g&igrave; về b&iacute; k&iacute;p của c&aacute;c huyền thoại sống ph&ocirc; r&ocirc;m cả, yeugaivip, chueveguera..., hunterbcr2015, bonus08 l&agrave; c&aacute;c huyền thoại m&ugrave;a đ&ocirc;ng nh&eacute;, tại &ocirc;ng k chịu bỏ tiền ra để học tập c&aacute;ch chơi b&oacute;ng, chơi casino online của c&aacute;c huyền thoại ph&ocirc; r&ocirc;m n&ecirc;n &ocirc;ng thua l&agrave; phải. Thử 1 lần bỏ ra 50 chai xem, chia l&agrave;m 2 mảng. 25 chai cho yeugaivip, chueveguera cho mảng b&oacute;ng b&aacute;nh, 25 chai cho bonus08, hunterbcr2015. T&ocirc;i đảm bảo từ nay đến tết t&agrave;i khoản &ocirc;ng sẽ x10 lần. C&oacute; 500 chai trong bank tha hồ m&agrave; sắm tết. Đầu tư đi &ocirc;ng, huyền thoại sống ph&ocirc; r&ocirc;m đới <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> </div></div></p>
<p>ch&agrave;o Ph&uacute;c c&ocirc;ng chức Quảng Ninh&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" />&nbsp;anh đ&atilde; hiện hồn về diễn đ&agrave;n rồi &agrave;<img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /></p>

chào con chó lợn hủi bệnh chuyên đi lập đủ ních xin ăn 50, 100k. Con chó rách họ phan huyện an lão hải phòng, an lão là nơi họ phan nhà mày đấy, nhục k con chó rách tự nhận thành phố trung tâm hải phòng, trung tâm mà đi xin ăn 50, 100k trên mạng một cách nhục nhã, vâng thưa quý bạn và các vị trung tâm hải phòng nhà nó đấy =]]

Lập topic chửi bới ban nick cảnh cáo 7 ngày
thanks 1 người cảm ơn khinh bịp và ăn xin cho bài viết.
fio120588 trên 12-01-2020(UTC) ngày
Offline fio120588  
#9 Đã gửi : 12/01/2020 lúc 02:07:19(UTC)
fio120588


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 10-01-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 71 lần trong 66 bài viết

Originally Posted by: khinh bịp và Go to Quoted Post

Originally Posted by: fio120588 Go to Quoted Post
Originally Posted by: khinh bịp v&agrave Go to Quoted Post
 
 

thôi đi ông ơi, ông chả hiểu gì về bí kíp của các huyền thoại sống phô rôm cả, yeugaivip, chueveguera..., hunterbcr2015, bonus08 là các huyền thoại mùa đông nhé, tại ông k chịu bỏ tiền ra để học tập cách chơi bóng, chơi casino online của các huyền thoại phô rôm nên ông thua là phải. Thử 1 lần bỏ ra 50 chai xem, chia làm 2 mảng. 25 chai cho yeugaivip, chueveguera cho mảng bóng bánh, 25 chai cho bonus08, hunterbcr2015. Tôi đảm bảo từ nay đến tết tài khoản ông sẽ x10 lần. Có 500 chai trong bank tha hồ mà sắm tết. Đầu tư đi ông, huyền thoại sống phô rôm đới Cool Cool Cool

chào Phúc công chức Quảng Ninh  anh đã hiện hồn về diễn đàn rồi à

chào con chó lợn hủi bệnh chuyên đi lập đủ ních xin ăn 50, 100k. Con chó rách họ phan huyện an lão hải phòng, an lão là nơi họ phan nhà mày đấy, nhục k con chó rách tự nhận thành phố trung tâm hải phòng, trung tâm mà đi xin ăn 50, 100k trên mạng một cách nhục nhã, vâng thưa quý bạn và các vị trung tâm hải phòng nhà nó đấy =]]

em đang đi ỉa thấy anh Phúc nói mà cứt đéo ra nổi, phải rặn mãi mới ra được 1 cục để anh Phúc đớp hộ em với ạ

chuyện là tối nay em đi làm về có đi qua Nguyễn Văn Linh, gần KTV ấy ạ...em đéo biết Nguyễn Văn Linh có thuộc An Lão ko nhỉ anh em nhỉ...mà thôi anh Phúc anh ấy đéo biết cái lol gì nhưng rất hay nói ạ. đến tên của em anh ấy còn viết sai thì chứng tỏ anh ấy là 1 thằng ngu chính hiệu 

Phúc à, tao chào mày 1 câu mà mày sủa nhiều quá con dog này. mày hãy chứng tỏ mày là nguời có học, là công chức nhà nước như cái mồm chó của mày nói đi nhé. tao đéo rảnh để đôi co với mày thêm đâu

UserPostedImage" alt="" />

Sửa bởi người viết 12/01/2020 lúc 02:17:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline khinh bịp và ăn xin  
#10 Đã gửi : 14/01/2020 lúc 09:17:43(UTC)
khinh bịp và ăn xin


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 11-01-2020(UTC)
Bài viết: 145
Angola
Đến từ: pem piu po pe

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 19 bài viết
Originally Posted by: fio120588 Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: khinh bịp v&agrave <a href="/posts/m ăn xin;7924606-posts#post ăn xin;7924606"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p>
<div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: fio120588 <a href="/posts/m7924419-TRAI-LONG-CUOI-NAM#post7924419"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span>
<div class="innerquote">
<div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: khinh bịp v&amp;agrave <a href="/posts/m ăn xin;7924387-posts#post ăn xin;7924387"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span>
<div class="innerquote">&nbsp;</div>
</div>
<div class="quote"><span class="quotetitle">&nbsp;</span></div>
<p>th&ocirc;i đi &ocirc;ng ơi, &ocirc;ng chả hiểu g&igrave; về b&iacute; k&iacute;p của c&aacute;c huyền thoại sống ph&ocirc; r&ocirc;m cả, yeugaivip, chueveguera..., hunterbcr2015, bonus08 l&agrave; c&aacute;c huyền thoại m&ugrave;a đ&ocirc;ng nh&eacute;, tại &ocirc;ng k chịu bỏ tiền ra để học tập c&aacute;ch chơi b&oacute;ng, chơi casino online của c&aacute;c huyền thoại ph&ocirc; r&ocirc;m n&ecirc;n &ocirc;ng thua l&agrave; phải. Thử 1 lần bỏ ra 50 chai xem, chia l&agrave;m 2 mảng. 25 chai cho yeugaivip, chueveguera cho mảng b&oacute;ng b&aacute;nh, 25 chai cho bonus08, hunterbcr2015. T&ocirc;i đảm bảo từ nay đến tết t&agrave;i khoản &ocirc;ng sẽ x10 lần. C&oacute; 500 chai trong bank tha hồ m&agrave; sắm tết. Đầu tư đi &ocirc;ng, huyền thoại sống ph&ocirc; r&ocirc;m đới <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /> <img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="Cool" /></p>
</div>
</div>
<p>ch&agrave;o Ph&uacute;c c&ocirc;ng chức Quảng Ninh&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" />&nbsp;anh đ&atilde; hiện hồn về diễn đ&agrave;n rồi &agrave;<img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /></p>
<p>ch&agrave;o con ch&oacute; lợn hủi bệnh chuy&ecirc;n đi lập đủ n&iacute;ch xin ăn 50, 100k. Con ch&oacute; r&aacute;ch họ phan huyện an l&atilde;o hải ph&ograve;ng, an l&atilde;o l&agrave; nơi họ phan nh&agrave; m&agrave;y đấy, nhục k con ch&oacute; r&aacute;ch tự nhận th&agrave;nh phố trung t&acirc;m hải ph&ograve;ng, trung t&acirc;m m&agrave; đi xin ăn 50, 100k tr&ecirc;n mạng một c&aacute;ch nhục nh&atilde;, v&acirc;ng thưa qu&yacute; bạn v&agrave; c&aacute;c vị trung t&acirc;m hải ph&ograve;ng nh&agrave; n&oacute; đấy =]] </div></div></p>
<p>em đang đi ỉa thấy anh Ph&uacute;c n&oacute;i m&agrave; cứt đ&eacute;o ra nổi, phải rặn m&atilde;i mới ra được 1 cục để anh Ph&uacute;c đớp hộ em với ạ<img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" /></p>
<p>chuyện l&agrave; tối nay em đi l&agrave;m về c&oacute; đi qua Nguyễn Văn Linh, gần KTV ấy ạ...em đ&eacute;o biết Nguyễn Văn Linh c&oacute; thuộc An L&atilde;o ko nhỉ anh em nhỉ...m&agrave; th&ocirc;i anh Ph&uacute;c anh ấy đ&eacute;o biết c&aacute;i lol g&igrave; nhưng rất hay n&oacute;i ạ. đến t&ecirc;n của em anh ấy c&ograve;n viết sai th&igrave; chứng tỏ anh ấy l&agrave; 1 thằng ngu ch&iacute;nh hiệu&nbsp;<img src="/Images/Emoticons/gaquay.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/gaquay.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/gaquay.gif" alt="" /></p>
<p>Ph&uacute;c &agrave;, tao ch&agrave;o m&agrave;y 1 c&acirc;u m&agrave; m&agrave;y sủa nhiều qu&aacute; con dog n&agrave;y. m&agrave;y h&atilde;y chứng tỏ m&agrave;y l&agrave; nguời c&oacute; học, l&agrave; c&ocirc;ng chức nh&agrave; nước như c&aacute;i mồm ch&oacute; của m&agrave;y n&oacute;i đi nh&eacute;. tao đ&eacute;o rảnh để đ&ocirc;i co với m&agrave;y th&ecirc;m đ&acirc;u<img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/smoking.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/020.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/020.gif" alt="" /><img src="/Images/Emoticons/020.gif" alt="" /></p>
<p><img src="UserPostedImage" alt="" /></p>

ê súc sinh phan văn long nhà trung tâm thành phố hải phòng trực thuộc tw đi khinh dân tỉnh lẻ nhưng vẫn thường xuyên làm trò lập đủ ních tạo các topic xin ăn 50, 100k, ha ha vl nhà trung tâm hải phòng mà toàn thấy làm trò bần tiện Cool Cool Cool

Lập topic chửi bới ban nick cảnh cáo 7 ngày
Offline khinh bịp và ăn xin  
#11 Đã gửi : 19/01/2020 lúc 06:42:15(UTC)
khinh bịp và ăn xin


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 11-01-2020(UTC)
Bài viết: 145
Angola
Đến từ: pem piu po pe

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 19 lần trong 19 bài viết
Originally Posted by: fio120588 Go to Quoted Post
Originally Posted by: khinh bịp v& Go to Quoted Post

Originally Posted by: fio120588 <img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" />

Originally Posted by: khinh bịp v&amp;agrave <img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" />th&ocirc;i đi &ocirc;ng ơi, &ocirc;ng chả hiểu g&igrave; về b&iacute; k&iacute;p của c&aacute;c huyền thoại sống ph&ocirc; r&ocirc;m cả, yeugaivip, chueveguera..., hunterbcr2015, bonus08 l&agrave; c&aacute;c huyền thoại m&ugrave;a đ&ocirc;ng nh&eacute;, tại &ocirc;ng k chịu bỏ tiền ra để học tập c&aacute;ch chơi b&oacute;ng, chơi casino online của c&aacute;c huyền thoại ph&ocirc; r&ocirc;m n&ecirc;n &ocirc;ng thua l&agrave; phải. Thử 1 lần bỏ ra 50 chai xem, chia l&agrave;m 2 mảng. 25 chai cho yeugaivip, chueveguera cho mảng b&oacute;ng b&aacute;nh, 25 chai cho bonus08, hunterbcr2015. T&ocirc;i đảm bảo từ nay đến tết t&agrave;i khoản &ocirc;ng sẽ x10 lần. C&oacute; 500 chai trong bank tha hồ m&agrave; sắm tết. Đầu tư đi &ocirc;ng, huyền thoại sống ph&ocirc; r&ocirc;m đới Cool Cool Cool


ch&agrave;o Ph&uacute;c c&ocirc;ng chức Quảng NinhUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageanh đ&atilde; hiện hồn về diễn đ&agrave;n rồi &agrave;UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
ch&agrave;o con ch&oacute; lợn hủi bệnh chuy&ecirc;n đi lập đủ n&iacute;ch xin ăn 50, 100k. Con ch&oacute; r&aacute;ch họ phan huyện an l&atilde;o hải ph&ograve;ng, an l&atilde;o l&agrave; nơi họ phan nh&agrave; m&agrave;y đấy, nhục k con ch&oacute; r&aacute;ch tự nhận th&agrave;nh phố trung t&acirc;m hải ph&ograve;ng, trung t&acirc;m m&agrave; đi xin ăn 50, 100k tr&ecirc;n mạng một c&aacute;ch nhục nh&atilde;, v&acirc;ng thưa qu&yacute; bạn v&agrave; c&aacute;c vị trung t&acirc;m hải ph&ograve;ng nh&agrave; n&oacute; đấy =]]

em đang đi ỉa thấy anh Ph&uacute;c n&oacute;i m&agrave; cứt đ&eacute;o ra nổi, phải rặn m&atilde;i mới ra được 1 cục để anh Ph&uacute;c đớp hộ em với ạUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
chuyện l&agrave; tối nay em đi l&agrave;m về c&oacute; đi qua Nguyễn Văn Linh, gần KTV ấy ạ...em đ&eacute;o biết Nguyễn Văn Linh c&oacute; thuộc An L&atilde;o ko nhỉ anh em nhỉ...m&agrave; th&ocirc;i anh Ph&uacute;c anh ấy đ&eacute;o biết c&aacute;i lol g&igrave; nhưng rất hay n&oacute;i ạ. đến t&ecirc;n của em anh ấy c&ograve;n viết sai th&igrave; chứng tỏ anh ấy l&agrave; 1 thằng ngu ch&iacute;nh hiệuUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Ph&uacute;c &agrave;, tao ch&agrave;o m&agrave;y 1 c&acirc;u m&agrave; m&agrave;y sủa nhiều qu&aacute; con dog n&agrave;y. m&agrave;y h&atilde;y chứng tỏ m&agrave;y l&agrave; nguời c&oacute; học, l&agrave; c&ocirc;ng chức nh&agrave; nước như c&aacute;i mồm ch&oacute; của m&agrave;y n&oacute;i đi nh&eacute;. tao đ&eacute;o rảnh để đ&ocirc;i co với m&agrave;y th&ecirc;m đ&acirc;uUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
[img=UserPostedImage][/img]

Nhà nào có chó tết tư xích cẩn thận vào nhé, xểnh ra là cẩu tặc fio120588 phan văn long nó chích điện nó mang đi bán đấy kiếm tiền sống qua cái tết đấy. Con cẩu tặc này nó vã lắm rồi, nó đang kích động làm liều lắm. Anh em nhớ tuyên truyền, phổ biến đến người dân khu phố, thôn xóm cảnh giác con cẩu tặc phan văn long fio120588 nhé Cool Cool Cool
Lập topic chửi bới ban nick cảnh cáo 7 ngày
Offline thoxaychuyennghiep  
#12 Đã gửi : 19/01/2020 lúc 07:10:30(UTC)
thoxaychuyennghiep


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 13-04-2019(UTC)
Bài viết: 83

Cảm ơn: 10 lần
Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết

Buồn quá các bác ạ,thêm 1 cái tết xa nhà rồi

oppabet nhà cái uy tín s? 1
Offline fio120588  
#13 Đã gửi : 19/01/2020 lúc 08:22:59(UTC)
fio120588


Danh hiệu: Senior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 10-01-2019(UTC)
Bài viết: 438
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 149 lần
Được cảm ơn: 71 lần trong 66 bài viết

Originally Posted by: thoxaychuyennghiep Go to Quoted Post

Buồn quá các bác ạ,thêm 1 cái tết xa nhà rồi

Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 12.987 giây.