KTO Asia EU9 
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline BQT.CDVN  
#1 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 02:45:10(UTC)
BQT.CDVN


Danh hiệu: Moderator

Medals: Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 20-01-2014(UTC)
Bài viết: 1,305
Đến từ: CadoVN

Cảm ơn: 356 lần
Được cảm ơn: 1434 lần trong 606 bài viết

Thân gửi anh em,

Thông tin về giải thưởng cuộc thi 03/2022 :

 

Cuộc thi tháng 3 đã có giải như sau, tipster đạt chuẩn theo quy định, xin chúc mừng anh em đoạt giải

 

N
verified
87 343.75 39.5%
         
       

 §  Giải 1: Tiền mặt 3,000,000 VND 

Để công bằng BTC sẽ chờ ý kiến anh em trong 3 ngày. Và tiến hành liên lạc với người đoạt giải để trao giải thưởng, Tipster đoạt giải xin vui lòng chờ thêm 3 ngày nhé. Trong thời giai này BTC sẽ gửi mail theo nick đăng ký để xác nhận thông tin cho chính xác để chuyển giải thưởng.

 

Thân mến,

Sửa bởi người viết 01/04/2022 lúc 04:01:27(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

kto & cadovn
Quảng cáo
Online Nicotin  
#2 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 02:49:45(UTC)
Nicotin


Rank:: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-04-2022(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: Lào cai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: BQT.CDVN Go to Quoted Post
<p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 18pt;">Th&acirc;n gửi anh em,</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 14pt;">Th&ocirc;ng tin về giải thưởng cuộc thi 03/2022 :</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;">&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt;">Cuộc thi th&aacute;ng 3 đ&atilde; c&oacute; giải như sau, tipster đạt chuẩn theo quy định, xin ch&uacute;c mừng anh em đoạt giải</span></p> <table class="tbl-tipters table" style="box-sizing: inherit; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 960px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; color: #333333; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"> <tbody style="box-sizing: inherit;"> <tr style="box-sizing: inherit;"> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd;">1</td> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd;"> <div class="row" style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"> <div class="pd0 col-md-2" style="box-sizing: inherit; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px !important; float: left; width: 61.325px;"> <div class="avatar-title sb-avatar sb-avatar--text" style="box-sizing: inherit; display: inline-block; vertical-align: middle; width: 50px; height: 50px; border-radius: 100%; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"> <div class="avatar-title sb-avatar__text" style="box-sizing: inherit; width: 50px; height: 50px; line-height: initial; text-align: center; color: #ffffff; background: #691b96; border-radius: 100%;" title="Ching Cho Pa"> <div style="box-sizing: inherit; display: table; table-layout: fixed; width: 50px; height: 50px; font-size: 16.6667px;"><span style="box-sizing: inherit; display: table-cell; vertical-align: middle; white-space: nowrap; font-size: calc(0.994671em);"><span style="box-sizing: inherit;">CCP</span></span></div> </div> </div> </div> <div class="pd6_0 col-md-10" style="box-sizing: inherit; position: relative; min-height: 1px; padding: 6px 0px !important; float: left; width: 306.663px;"> <div class="name-tip" style="box-sizing: inherit; font-size: 14px;"><a style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; text-decoration-line: none; cursor: pointer; outline: none;" href="https://www.coopbet.com/chingchopashadow.1">Ching Cho Pa</a></div> <div class="verifi-tip" style="box-sizing: inherit; font-size: 12px; color: #777777;">verified</div> </div> </div> </td> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd; text-align: center;">103</td> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd; text-align: center;">325.15</td> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd; text-align: center;">32.0%</td> </tr> </tbody> </table> <table class="tbl-tipters table" style="color: #333333; box-sizing: inherit; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 960px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"> <tbody style="box-sizing: inherit;"> <tr style="box-sizing: inherit;"> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle;"> <table class="tbl-tipters table" style="box-sizing: inherit; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 1088px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; height: 119px;"> <tbody style="box-sizing: inherit;"> <tr style="box-sizing: inherit;"> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle;">&nbsp;</td> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle;">&nbsp;</td> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle;">&nbsp;</td> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="padding: 8px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #dddddd #d2d2d2 #d2d2d2; border-image: initial; margin: 0px; box-sizing: inherit; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: -0.25in; font-family: Wingdings;">&nbsp;&sect;<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 12pt; text-indent: -0.25in; font-family: Arial, sans-serif;">Giải 1: Tiền mặt 3,000,000 VND&nbsp;</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt;">Để c&ocirc;ng bằng BTC sẽ chờ &yacute; kiến anh em trong 3 ng&agrave;y. V&agrave; tiến h&agrave;nh li&ecirc;n lạc với người đoạt giải để trao giải thưởng, Tipster đoạt giải xin vui l&ograve;ng chờ th&ecirc;m 3 ng&agrave;y nh&eacute;. Trong thời giai n&agrave;y BTC sẽ gửi mail theo nick đăng k&yacute; để x&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin cho ch&iacute;nh x&aacute;c để chuyển giải thưởng.</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;">&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt;">Th&acirc;n mến,</span></p>
Admin cập nhật cho mình 4 mã ạ Mình còn 4 mã win chưa thấy đc cộng điểm Tổng 343 ạ UserPostedImage
Online Nicotin  
#3 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 03:39:51(UTC)
Nicotin


Rank:: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-04-2022(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: Lào cai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Admin cập nhật điểm giúp mình ạ Mình hơn bạn kia
Offline BQT.CDVN  
#4 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 04:02:56(UTC)
BQT.CDVN


Danh hiệu: Moderator

Medals: Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 20-01-2014(UTC)
Bài viết: 1,305
Đến từ: CadoVN

Cảm ơn: 356 lần
Được cảm ơn: 1434 lần trong 606 bài viết

Originally Posted by: Nicotin Go to Quoted Post
Admin cập nhật điểm giúp mình ạ Mình hơn bạn kia

Đã fixed bro, sao thấy số điện thoại verify ở Sweden bro ?

kto & cadovn
Online Nicotin  
#5 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 04:26:26(UTC)
Nicotin


Rank:: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-04-2022(UTC)
Bài viết: 17
Đến từ: Lào cai

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Originally Posted by: BQT.CDVN Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: Nicotin <a href="/posts/m8330705-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-03-2022#post8330705"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote">Admin cập nhật điểm gi&uacute;p m&igrave;nh ạ M&igrave;nh hơn bạn kia </div></div></p> <p>Đ&atilde; fixed bro, sao thấy số điện thoại verify ở Sweden bro ?</p>
Trc mình ở bên đó ạ.
Offline Chingchopa  
#6 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 04:35:23(UTC)
Chingchopa


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 30-03-2022(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: Singapor

Ông này may mắn nhỉ Tiếc quá tưởng được giải
Offline satthu1thoi  
#7 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 04:38:08(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Tháng này 3-4 bạn sàn sàn nhau nhỉ. Nhưng tiếc là sân chơi không còn đông vui như trước
Offline Tập Tành Chơi  
#8 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 05:12:32(UTC)
Tập Tành Chơi


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 13,524
Viet Nam
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 8613 lần
Được cảm ơn: 5714 lần trong 4281 bài viết

 sân chơi này giờ còn ai chơi đâu

toàn 1 ông lập 3-4 nick chơi thôi nhìn mấy nick mới là biết

CÒN THAM --- CÒN THUA
Offline satthu1thoi  
#9 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 05:28:43(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: Tập Tà Go to Quoted Post
<p><img src="/Images/Emoticons/laughtB.gif" alt="" />&nbsp;s&acirc;n chơi n&agrave;y giờ c&ograve;n ai chơi&nbsp;đ&acirc;u</p> <p>to&agrave;n 1&nbsp;&ocirc;ng lập 3-4 nick chơi th&ocirc;i nh&igrave;n mấy nick mới l&agrave; biết</p>
1 phần giải thưởng k có nhà tài trợ 1 phần anh em bet đầu tháng thua tè le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ngày chục mã . Thua phát off cả tháng.
Offline Tập Tành Chơi  
#10 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 05:38:11(UTC)
Tập Tành Chơi


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 13,524
Viet Nam
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 8613 lần
Được cảm ơn: 5714 lần trong 4281 bài viết

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post

 sân chơi này giờ còn ai chơi đâu

toàn 1 ông lập 3-4 nick chơi thôi nhìn mấy nick mới là biết

1 phần giải thưởng k có nhà tài trợ 1 phần anh em bet đầu tháng thua tè le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ngày chục mã . Thua phát off cả tháng.

cái giải này k nói lên đc là tipster gì cả

toàn bét tùm lum ngày vài chục trận linh ta linh tinh thôi

ban tổ chức k tổ chức lại cơ cấu cuộc thi thì khó lắm

ví dụ chỉ chọn trận chính vào cuối tuần hoặc các giải lớn

chứ bét kiểu này thì hên xui, vì k mất tiền nên đánh tooàn những kiểu k tưởng, bé ăn lớn, đánh ngược đánh xuôi tùm lum hết vì k mất tiền mà

CÒN THAM --- CÒN THUA
Offline thiennuuhon  
#11 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 05:51:19(UTC)
thiennuuhon


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 09-10-2016(UTC)
Bài viết: 11
Man
Viet Nam
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 11 bài viết

ae đỉnh thế

Offline _Fiu_xiu_  
#12 Đã gửi : 01/04/2022 lúc 11:24:55(UTC)
_Fiu_xiu_


Danh hiệu: Moderator

Medals: Dep.: Virtual bet Dep.Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator, Virtual bet Dep.
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 66,671
Man

Thanks: 4091 times
Được cảm ơn: 40600 lần trong 16999 bài viết
Originally Posted by: Tập Tà Go to Quoted Post
Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post
Originally Posted by: Tập T&agrave;nh Chơi <img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /> UserPostedImages&acirc;n chơi n&agrave;y giờ c&ograve;n ai chơiđ&acirc;u to&agrave;n 1&ocirc;ng lập 3-4 nick chơi th&ocirc;i nh&igrave;n mấy nick mới l&agrave; biết 1 phần giải thưởng k c&oacute; nh&agrave; t&agrave;i trợ 1 phần anh em bet đầu th&aacute;ng thua t&egrave; le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ng&agrave;y chục m&atilde; . Thua ph&aacute;t off cả th&aacute;ng.
c&aacute;i giải n&agrave;y k n&oacute;i l&ecirc;nđc l&agrave; tipster g&igrave; cả to&agrave;n b&eacute;t t&ugrave;m lum ng&agrave;y v&agrave;i chục trận linh ta linh tinh th&ocirc;i ban tổ chức k tổ chức lại cơ cấu cuộc thi th&igrave; kh&oacute; lắm v&iacute; dụ chỉ chọn trận ch&iacute;nh v&agrave;o cuối tuần hoặc c&aacute;c giải lớn chứ b&eacute;t kiểu n&agrave;y th&igrave; h&ecirc;n xui, v&igrave; k mất tiền n&ecirc;nđ&aacute;nh too&agrave;n những kiểu k tưởng, b&eacute;ăn lớn,đ&aacute;nh ngượcđ&aacute;nh xu&ocirc;i t&ugrave;m lum hết v&igrave; k mất tiền m&agrave;
thế thui nhưng mà để bét dc giải cũng cả vấn đề đó bro cứ thử xem liệu có dc giải không:))
Note: Bấm Like Khi bạn thấy bài viết có ích:)
Offline Tập Tành Chơi  
#13 Đã gửi : 02/04/2022 lúc 07:43:27(UTC)
Tập Tành Chơi


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 13,524
Viet Nam
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 8613 lần
Được cảm ơn: 5714 lần trong 4281 bài viết

Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post

Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post
Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post
Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post UserPostedImagesân chơi này giờ còn ai chơiđâu toàn 1ông lập 3-4 nick chơi thôi nhìn mấy nick mới là biết 1 phần giải thưởng k có nhà tài trợ 1 phần anh em bet đầu tháng thua tè le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ngày chục mã . Thua phát off cả tháng.
cái giải này k nói lênđc là tipster gì cả toàn bét tùm lum ngày vài chục trận linh ta linh tinh thôi ban tổ chức k tổ chức lại cơ cấu cuộc thi thì khó lắm ví dụ chỉ chọn trận chính vào cuối tuần hoặc các giải lớn chứ bét kiểu này thì hên xui, vì k mất tiền nênđánh tooàn những kiểu k tưởng, béăn lớn,đánh ngượcđánh xuôi tùm lum hết vì k mất tiền mà

thế thui nhưng mà để bét dc giải cũng cả vấn đề đó bro cứ thử xem liệu có dc giải không:))

cám ơn nhưng tôi k thích chơi giải thi đấu này. fiu xem có ai chơi ngoài những nick mới mở? mà nói thật 1 ông mở 4-5 cái nick cược . như tôi thik tôi cũng làm đc thôi

quan trọng là cái giải này nó k nói lên đc trình độ hay cái gì của tipster cả, tôi k nói tôi bet hay gì , mà ý  tui nói giải này toàn ông bét tào lao hên xui

CÒN THAM --- CÒN THUA
Offline satthu1thoi  
#14 Đã gửi : 02/04/2022 lúc 12:24:49(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: Tập Tà Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: _Fiu_xiu_ <a href="/posts/m8330998-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-03-2022#post8330998"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: Tập T&agrave;nh Chơi <a href="/posts/m8330771-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-03-2022#post8330771"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span> <div class="innerquote"> <div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: satthu1thoi <a href="/posts/m8330767-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-03-2022#post8330767"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span> <div class="innerquote">Originally Posted by: Tập T&agrave;nh Chơi <img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /> UserPostedImages&acirc;n chơi n&agrave;y giờ c&ograve;n ai chơiđ&acirc;u to&agrave;n 1&ocirc;ng lập 3-4 nick chơi th&ocirc;i nh&igrave;n mấy nick mới l&agrave; biết 1 phần giải thưởng k c&oacute; nh&agrave; t&agrave;i trợ 1 phần anh em bet đầu th&aacute;ng thua t&egrave; le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ng&agrave;y chục m&atilde; . Thua ph&aacute;t off cả th&aacute;ng.</div> </div> c&aacute;i giải n&agrave;y k n&oacute;i l&ecirc;nđc l&agrave; tipster g&igrave; cả to&agrave;n b&eacute;t t&ugrave;m lum ng&agrave;y v&agrave;i chục trận linh ta linh tinh th&ocirc;i ban tổ chức k tổ chức lại cơ cấu cuộc thi th&igrave; kh&oacute; lắm v&iacute; dụ chỉ chọn trận ch&iacute;nh v&agrave;o cuối tuần hoặc c&aacute;c giải lớn chứ b&eacute;t kiểu n&agrave;y th&igrave; h&ecirc;n xui, v&igrave; k mất tiền n&ecirc;nđ&aacute;nh too&agrave;n những kiểu k tưởng, b&eacute;ăn lớn,đ&aacute;nh ngượcđ&aacute;nh xu&ocirc;i t&ugrave;m lum hết v&igrave; k mất tiền m&agrave;</div> </div> <p>thế thui nhưng m&agrave; để b&eacute;t dc giải cũng cả vấn đề đ&oacute; bro cứ thử xem liệu c&oacute; dc giải kh&ocirc;ng:)) </div></div></p> <p>c&aacute;m&nbsp;ơn nhưng t&ocirc;i k th&iacute;ch chơi giải thi&nbsp;đấu n&agrave;y. fiu xem c&oacute; ai chơi ngo&agrave;i những nick mới mở? m&agrave; n&oacute;i thật 1&nbsp;&ocirc;ng mở 4-5 c&aacute;i nick cược . như t&ocirc;i thik t&ocirc;i cũng l&agrave;m&nbsp;đc th&ocirc;i</p> <p>quan trọng l&agrave; c&aacute;i giải n&agrave;y n&oacute; k n&oacute;i l&ecirc;n&nbsp;đc tr&igrave;nh&nbsp;độ hay c&aacute;i g&igrave; của tipster cả, t&ocirc;i k n&oacute;i t&ocirc;i bet hay g&igrave; , m&agrave;&nbsp;&yacute;&nbsp; tui n&oacute;i giải n&agrave;y to&agrave;n&nbsp;&ocirc;ng b&eacute;t t&agrave;o lao h&ecirc;n xui</p>
Hầu hết các even lẫn các giải làm gì nói lên đc đẳng cấp hay trình độ đâu bạn Nó là chỉ 1 sân chơi cho anh em thôi. Chứ để nói lên đẳng cấp thì tôi thấy chả cái diễn đàn nào thống kê rõ ràng các tipster cả. Đến như bên now,bongdalu cũng vậy. Thống kê cho người xem chả thấy rõ gì Chỉ đc cái chơi bên đó phải phân tích thêm
thanks 1 người cảm ơn satthu1thoi cho bài viết.
_Fiu_xiu_ trên 02-04-2022(UTC) ngày
Offline _Fiu_xiu_  
#15 Đã gửi : 02/04/2022 lúc 01:52:16(UTC)
_Fiu_xiu_


Danh hiệu: Moderator

Medals: Dep.: Virtual bet Dep.Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator, Virtual bet Dep.
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 66,671
Man

Thanks: 4091 times
Được cảm ơn: 40600 lần trong 16999 bài viết

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post
Originally Posted by: Tập Tà Go to Quoted Post
Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post UserPostedImagesân chơi này giờ còn ai chơiđâu toàn 1ông lập 3-4 nick chơi thôi nhìn mấy nick mới là biết 1 phần giải thưởng k có nhà tài trợ 1 phần anh em bet đầu tháng thua tè le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ngày chục mã . Thua phát off cả tháng. cái giải này k nói lênđc là tipster gì cả toàn bét tùm lum ngày vài chục trận linh ta linh tinh thôi ban tổ chức k tổ chức lại cơ cấu cuộc thi thì khó lắm ví dụ chỉ chọn trận chính vào cuối tuần hoặc các giải lớn chứ bét kiểu này thì hên xui, vì k mất tiền nênđánh tooàn những kiểu k tưởng, béăn lớn,đánh ngượcđánh xuôi tùm lum hết vì k mất tiền mà thế thui nhưng mà để bét dc giải cũng cả vấn đề đó bro cứ thử xem liệu có dc giải không:)) cámơn nhưng tôi k thích chơi giải thiđấu này. fiu xem có ai chơi ngoài những nick mới mở? mà nói thật 1ông mở 4-5 cái nick cược . như tôi thik tôi cũng làmđc thôi quan trọng là cái giải này nó k nói lênđc trìnhđộ hay cái gì của tipster cả, tôi k nói tôi bet hay gì , màý tui nói giải này toànông bét tào lao hên xui
Hầu hết các even lẫn các giải làm gì nói lên đc đẳng cấp hay trình độ đâu bạn Nó là chỉ 1 sân chơi cho anh em thôi. Chứ để nói lên đẳng cấp thì tôi thấy chả cái diễn đàn nào thống kê rõ ràng các tipster cả. Đến như bên now,bongdalu cũng vậy. Thống kê cho người xem chả thấy rõ gì Chỉ đc cái chơi bên đó phải phân tích thêm

 

Note: Bấm Like Khi bạn thấy bài viết có ích:)
Offline Tập Tành Chơi  
#16 Đã gửi : 02/04/2022 lúc 05:45:38(UTC)
Tập Tành Chơi


Danh hiệu: Bronze Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 15-01-2013(UTC)
Bài viết: 13,524
Viet Nam
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 8613 lần
Được cảm ơn: 5714 lần trong 4281 bài viết

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post
Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post
 
Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post
Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post
Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post UserPostedImagesân chơi này giờ còn ai chơiđâu toàn 1ông lập 3-4 nick chơi thôi nhìn mấy nick mới là biết 1 phần giải thưởng k có nhà tài trợ 1 phần anh em bet đầu tháng thua tè le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ngày chục mã . Thua phát off cả tháng.
cái giải này k nói lênđc là tipster gì cả toàn bét tùm lum ngày vài chục trận linh ta linh tinh thôi ban tổ chức k tổ chức lại cơ cấu cuộc thi thì khó lắm ví dụ chỉ chọn trận chính vào cuối tuần hoặc các giải lớn chứ bét kiểu này thì hên xui, vì k mất tiền nênđánh tooàn những kiểu k tưởng, béăn lớn,đánh ngượcđánh xuôi tùm lum hết vì k mất tiền mà

thế thui nhưng mà để bét dc giải cũng cả vấn đề đó bro cứ thử xem liệu có dc giải không:))

cám ơn nhưng tôi k thích chơi giải thi đấu này. fiu xem có ai chơi ngoài những nick mới mở? mà nói thật 1 ông mở 4-5 cái nick cược . như tôi thik tôi cũng làm đc thôi

quan trọng là cái giải này nó k nói lên đc trình độ hay cái gì của tipster cả, tôi k nói tôi bet hay gì , mà ý  tui nói giải này toàn ông bét tào lao hên xui

Hầu hết các even lẫn các giải làm gì nói lên đc đẳng cấp hay trình độ đâu bạn Nó là chỉ 1 sân chơi cho anh em thôi. Chứ để nói lên đẳng cấp thì tôi thấy chả cái diễn đàn nào thống kê rõ ràng các tipster cả. Đến như bên now,bongdalu cũng vậy. Thống kê cho người xem chả thấy rõ gì Chỉ đc cái chơi bên đó phải phân tích thêm

thì ý tôi là vậy đó, chơi hên xui cho vui thôi 

chứ mấy ông ban quản trị nâng tầm này nọ là chọn tipster rồi bán típ

 

CÒN THAM --- CÒN THUA
Offline thiennuuhon  
#17 Đã gửi : 02/04/2022 lúc 08:47:05(UTC)
thiennuuhon


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 09-10-2016(UTC)
Bài viết: 11
Man
Viet Nam
Đến từ: Hà Nội

Thanks: 11 times
Được cảm ơn: 19 lần trong 11 bài viết

Originally Posted by: Tập Tà Go to Quoted Post

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post
Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post
 
Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post
Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post
Originally Posted by: Tập Tành Chơi Go to Quoted Post UserPostedImagesân chơi này giờ còn ai chơiđâu toàn 1ông lập 3-4 nick chơi thôi nhìn mấy nick mới là biết 1 phần giải thưởng k có nhà tài trợ 1 phần anh em bet đầu tháng thua tè le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ngày chục mã . Thua phát off cả tháng.
cái giải này k nói lênđc là tipster gì cả toàn bét tùm lum ngày vài chục trận linh ta linh tinh thôi ban tổ chức k tổ chức lại cơ cấu cuộc thi thì khó lắm ví dụ chỉ chọn trận chính vào cuối tuần hoặc các giải lớn chứ bét kiểu này thì hên xui, vì k mất tiền nênđánh tooàn những kiểu k tưởng, béăn lớn,đánh ngượcđánh xuôi tùm lum hết vì k mất tiền mà

thế thui nhưng mà để bét dc giải cũng cả vấn đề đó bro cứ thử xem liệu có dc giải không:))

cám ơn nhưng tôi k thích chơi giải thi đấu này. fiu xem có ai chơi ngoài những nick mới mở? mà nói thật 1 ông mở 4-5 cái nick cược . như tôi thik tôi cũng làm đc thôi

quan trọng là cái giải này nó k nói lên đc trình độ hay cái gì của tipster cả, tôi k nói tôi bet hay gì , mà ý  tui nói giải này toàn ông bét tào lao hên xui

Hầu hết các even lẫn các giải làm gì nói lên đc đẳng cấp hay trình độ đâu bạn Nó là chỉ 1 sân chơi cho anh em thôi. Chứ để nói lên đẳng cấp thì tôi thấy chả cái diễn đàn nào thống kê rõ ràng các tipster cả. Đến như bên now,bongdalu cũng vậy. Thống kê cho người xem chả thấy rõ gì Chỉ đc cái chơi bên đó phải phân tích thêm

thì ý tôi là vậy đó, chơi hên xui cho vui thôi 

chứ mấy ông ban quản trị nâng tầm này nọ là chọn tipster rồi bán típ

 ý tưởng đó thì rất tốt cho các tipster lẫn người chơi đang thua cần trợ giúp, chứ có gì đâu mà ném đá vậy bác. chỉ là tạm thời bây giờ nó ko phù hợp và ko thành công thôi

Offline satthu1thoi  
#18 Đã gửi : 02/04/2022 lúc 09:46:55(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: Tập Tà Go to Quoted Post
Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post
Originally Posted by: Tập T&agrave;nh Chơi <img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /> Originally Posted by: _Fiu_xiu_ <img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /> Originally Posted by: Tập T&agrave;nh Chơi <img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /> Originally Posted by: satthu1thoi <img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /> Originally Posted by: Tập T&agrave;nh Chơi Go to Quoted Post UserPostedImages&acirc;n chơi n&agrave;y giờ c&ograve;n ai chơiđ&acirc;u to&agrave;n 1&ocirc;ng lập 3-4 nick chơi th&ocirc;i nh&igrave;n mấy nick mới l&agrave; biết 1 phần giải thưởng k c&oacute; nh&agrave; t&agrave;i trợ 1 phần anh em bet đầu th&aacute;ng thua t&egrave; le ra hết cơ hội Như tui bet cũng vậy cả ng&agrave;y chục m&atilde; . Thua ph&aacute;t off cả th&aacute;ng. c&aacute;i giải n&agrave;y k n&oacute;i l&ecirc;nđc l&agrave; tipster g&igrave; cả to&agrave;n b&eacute;t t&ugrave;m lum ng&agrave;y v&agrave;i chục trận linh ta linh tinh th&ocirc;i ban tổ chức k tổ chức lại cơ cấu cuộc thi th&igrave; kh&oacute; lắm v&iacute; dụ chỉ chọn trận ch&iacute;nh v&agrave;o cuối tuần hoặc c&aacute;c giải lớn chứ b&eacute;t kiểu n&agrave;y th&igrave; h&ecirc;n xui, v&igrave; k mất tiền n&ecirc;nđ&aacute;nh too&agrave;n những kiểu k tưởng, b&eacute;ăn lớn,đ&aacute;nh ngượcđ&aacute;nh xu&ocirc;i t&ugrave;m lum hết v&igrave; k mất tiền m&agrave; thế thui nhưng m&agrave; để b&eacute;t dc giải cũng cả vấn đề đ&oacute; bro cứ thử xem liệu c&oacute; dc giải kh&ocirc;ng:)) c&aacute;mơn nhưng t&ocirc;i k th&iacute;ch chơi giải thiđấu n&agrave;y. fiu xem c&oacute; ai chơi ngo&agrave;i những nick mới mở? m&agrave; n&oacute;i thật 1&ocirc;ng mở 4-5 c&aacute;i nick cược . như t&ocirc;i thik t&ocirc;i cũng l&agrave;mđc th&ocirc;i quan trọng l&agrave; c&aacute;i giải n&agrave;y n&oacute; k n&oacute;i l&ecirc;nđc tr&igrave;nhđộ hay c&aacute;i g&igrave; của tipster cả, t&ocirc;i k n&oacute;i t&ocirc;i bet hay g&igrave; , m&agrave;&yacute; tui n&oacute;i giải n&agrave;y to&agrave;n&ocirc;ng b&eacute;t t&agrave;o lao h&ecirc;n xui Hầu hết c&aacute;c even lẫn c&aacute;c giải l&agrave;m g&igrave; n&oacute;i l&ecirc;n đc đẳng cấp hay tr&igrave;nh độ đ&acirc;u bạn N&oacute; l&agrave; chỉ 1 s&acirc;n chơi cho anh em th&ocirc;i. Chứ để n&oacute;i l&ecirc;n đẳng cấp th&igrave; t&ocirc;i thấy chả c&aacute;i diễn đ&agrave;n n&agrave;o thống k&ecirc; r&otilde; r&agrave;ng c&aacute;c tipster cả. Đến như b&ecirc;n now,bongdalu cũng vậy. Thống k&ecirc; cho người xem chả thấy r&otilde; g&igrave; Chỉ đc c&aacute;i chơi b&ecirc;n đ&oacute; phải ph&acirc;n t&iacute;ch th&ecirc;m
th&igrave;&yacute; t&ocirc;i l&agrave; vậyđ&oacute;, chơi h&ecirc;n xui cho vui th&ocirc;i chứ mấy&ocirc;ng ban quản trị n&acirc;ng tầm n&agrave;y nọ l&agrave; chọn tipster rồi b&aacute;n t&iacute;pUserPostedImage
Điều kiện cần và đủ để xét bán tips khó lắm bạn ơi. Chứ như luật bg nó là sân chơi giải trí thôi. Muốn bán đc tips phải áp dụng luật khó vô Ví dụ 3 tháng đạt top 3 bảng xếp hạng liên tiếp và yeild 25% Hạn chế mã bet hàng ngày nữa Chứ như bg hầu hết ae nó chơi là lấy cái even
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 8.981 giây.