KTO Asia EU9 
logo

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline BQT.CDVN  
#1 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 10:47:26(UTC)
BQT.CDVN


Danh hiệu: Moderator

Medals: Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator
Gia nhập: 20-01-2014(UTC)
Bài viết: 1,301
Đến từ: CadoVN

Cảm ơn: 356 lần
Được cảm ơn: 1431 lần trong 604 bài viết

Thân gửi anh em,

Thông tin về giải thưởng cuộc thi 09/2022 :

Cuộc thi tháng 1 đã có giải như sau, tipster đạt chuẩn theo quy định, xin chúc mừng anh em đoạt giải

RankingTipsterPickedProfitYeildMonth Fee
1
verified
167 442.60 26.5%

 

Giải 1: Tiền mặt 6,000,000 VND 

Để công bằng BTC sẽ chờ ý kiến anh em trong 3 ngày. Và tiến hành liên lạc với người đoạt giải để trao giải thưởng, Tipster đoạt giải xin vui lòng chờ thêm 3 ngày nhé. Trong thời giai này BTC sẽ gửi mail theo nick đăng ký để xác nhận thông tin cho chính xác để chuyển giải thưởng.

 

To:all 

Từ tháng 11,Với tinh thần trung thực của tipster, BTC sẽ xét duyệt, mỗi kèo bet chỉ được pick 1 lần, không lợi dụng lỗi phần mềm pick 2 lần, nếu vi phạm sẽ xem như vi phạm nội quy và nhường cho tipster tiếp theo.

Thân mến,

kto & cadovn
thanks 1 người cảm ơn BQT.CDVN cho bài viết.
tipster_no1_vn trên 01-11-2022(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline satthu1thoi  
#2 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 11:41:16(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: BQT.CDVN Go to Quoted Post
<p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 18pt;">Th&acirc;n gửi anh em,</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 14pt;">Th&ocirc;ng tin về giải thưởng cuộc thi 09/2022 :</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt;">Cuộc thi th&aacute;ng 1 đ&atilde; c&oacute; giải như sau, tipster đạt chuẩn theo quy định, xin ch&uacute;c mừng anh em đoạt giải</span></p> <table class="tbl-tipters table" style="box-sizing: inherit; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; width: 960px; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; color: #333333; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"> <thead style="box-sizing: inherit;"> <tr style="box-sizing: inherit;"><th style="box-sizing: inherit; padding: 12px 8px; text-align: left; line-height: 1.42857; vertical-align: bottom; border-top: 0px; border-bottom: 0px !important; background-color: #eeeeee; border-right: 0px !important; border-left: 0px !important; border-image: initial !important; width: 96px;" colspan="1">Ranking</th><th style="box-sizing: inherit; padding: 12px 8px; text-align: left; line-height: 1.42857; vertical-align: bottom; border-top: 0px; border-bottom: 0px !important; background-color: #eeeeee; border-right: 0px !important; border-left: 0px !important; border-image: initial !important; width: 384px;" colspan="1">Tipster</th><th style="box-sizing: inherit; padding: 12px 8px; text-align: center; line-height: 1.42857; vertical-align: bottom; border-top: 0px; border-bottom: 0px !important; background-color: #eeeeee; border-right: 0px !important; border-left: 0px !important; border-image: initial !important; width: 115.2px;" colspan="1">Picked</th><th style="box-sizing: inherit; padding: 12px 8px; text-align: center; line-height: 1.42857; vertical-align: bottom; border-top: 0px; border-bottom: 0px !important; background-color: #eeeeee; border-right: 0px !important; border-left: 0px !important; border-image: initial !important; width: 115.2px;" colspan="1">Profit</th><th style="box-sizing: inherit; padding: 12px 8px; text-align: center; line-height: 1.42857; vertical-align: bottom; border-top: 0px; border-bottom: 0px !important; background-color: #eeeeee; border-right: 0px !important; border-left: 0px !important; border-image: initial !important; width: 124.8px;" colspan="1">Yeild</th><th style="box-sizing: inherit; padding: 12px 8px; text-align: center; line-height: 1.42857; vertical-align: bottom; border-top: 0px; border-bottom: 0px !important; background-color: #eeeeee; border-right: 0px !important; border-left: 0px !important; border-image: initial !important; width: 124.8px;" colspan="1">Month Fee</th></tr> </thead> <tbody style="box-sizing: inherit;"> <tr style="box-sizing: inherit;"> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd;">1</td> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd;"> <div class="row" style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"> <div class="pd0 col-md-2" style="box-sizing: inherit; position: relative; min-height: 1px; padding: 0px !important; float: left; width: 61.325px;"><img class="img-tipster" style="box-sizing: inherit; border: 1px solid #dddddd; vertical-align: middle; width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%;" src="https://back-end.coopbet.com/gf/RfP0bTRXOk3614_1547109568814_500.jpg" alt="" /></div> <div class="pd6_0 col-md-10" style="box-sizing: inherit; position: relative; min-height: 1px; padding: 6px 0px !important; float: left; width: 306.663px;"> <div class="name-tip" style="box-sizing: inherit; font-size: 14px;"><a style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; text-decoration-line: none; cursor: pointer; outline: none;" href="https://www.coopbet.com/tipster_no1">tipster_no1</a></div> <div class="verifi-tip" style="box-sizing: inherit; font-size: 12px; color: #777777;">verified</div> </div> </div> </td> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd; text-align: center;">167</td> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd; text-align: center;">442.60</td> <td style="box-sizing: inherit; padding: 8px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; border-top: 1px solid #dddddd; text-align: center;">26.5%<br /><br /></td> </tr> </tbody> </table> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;">&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: -0.25in; font-family: Arial, sans-serif;">Giải 1: Tiền mặt 6,000,000 VND&nbsp;</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt;">Để c&ocirc;ng bằng BTC sẽ chờ &yacute; kiến anh em trong 3 ng&agrave;y. V&agrave; tiến h&agrave;nh li&ecirc;n lạc với người đoạt giải để trao giải thưởng, Tipster đoạt giải xin vui l&ograve;ng chờ th&ecirc;m 3 ng&agrave;y nh&eacute;. Trong thời giai n&agrave;y BTC sẽ gửi mail theo nick đăng k&yacute; để x&aacute;c nhận th&ocirc;ng tin cho ch&iacute;nh x&aacute;c để chuyển giải thưởng.</span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;">&nbsp;</p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>To:all&nbsp;</strong></span></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><strong><span style="font-size: 12pt;">Từ th&aacute;ng 11,Với tinh thần trung thực của tipster, BTC sẽ x&eacute;t duyệt, mỗi k&egrave;o bet chỉ được pick 1 lần, kh&ocirc;ng lợi dụng lỗi phần mềm pick 2 lần, nếu vi phạm sẽ xem như vi phạm nội quy v&agrave; nhường cho tipster tiếp theo.</span></strong></p> <p style="color: #333333; font-family: arial, helvetica, 'lucida grande', verdana, sans-serif; font-size: 12.6667px;"><span style="font-size: 12pt;">Th&acirc;n mến,</span></p>
Sao ko cấm luôn đi admin Kèo bóng chính vs 1 số kèo delay 2phút-5 phút 1 số member biết cách đánh 1 trận 2 kèo trùng nhau thậm chí là 3 kèo giống nhau Vậy trận nào ghi bàn sớm trong 6phút đầu là member đó đã bét vô để lấy lợi thế rồi Theo mình admin nên ra thêm luật bét trước trận 5 phút . Cho công bằng
Offline tipster_no1_vn  
#3 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 12:16:13(UTC)
tipster_no1_vn


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-01-2021(UTC)
Bài viết: 53
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 17 bài viết

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

Sao ko cấm luôn đi admin Kèo bóng chính vs 1 số kèo delay 2phút-5 phút 1 số member biết cách đánh 1 trận 2 kèo trùng nhau thậm chí là 3 kèo giống nhau Vậy trận nào ghi bàn sớm trong 6phút đầu là member đó đã bét vô để lấy lợi thế rồi Theo mình admin nên ra thêm luật bét trước trận 5 phút . Cho công bằng

Kèo giống nhau thì admin nói bắt đầu từ tháng sau rồi đó . Còn t cũng ủng hộ bỏ kèo 3-5 phút , t cũng thích thi xanh9

Offline tipster_no1_vn  
#4 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 12:17:25(UTC)
tipster_no1_vn


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-01-2021(UTC)
Bài viết: 53
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 17 bài viết

Originally Posted by: BQT.CDVN Go to Quoted Post

Thân gửi anh em,

Thông tin về giải thưởng cuộc thi 09/2022 :

Cuộc thi tháng 1 đã có giải như sau, tipster đạt chuẩn theo quy định, xin chúc mừng anh em đoạt giải

RankingTipsterPickedProfitYeildMonth Fee
1
verified
167 442.60 26.5%

 

Giải 1: Tiền mặt 6,000,000 VND 

Để công bằng BTC sẽ chờ ý kiến anh em trong 3 ngày. Và tiến hành liên lạc với người đoạt giải để trao giải thưởng, Tipster đoạt giải xin vui lòng chờ thêm 3 ngày nhé. Trong thời giai này BTC sẽ gửi mail theo nick đăng ký để xác nhận thông tin cho chính xác để chuyển giải thưởng.

 

To:all 

Từ tháng 11,Với tinh thần trung thực của tipster, BTC sẽ xét duyệt, mỗi kèo bet chỉ được pick 1 lần, không lợi dụng lỗi phần mềm pick 2 lần, nếu vi phạm sẽ xem như vi phạm nội quy và nhường cho tipster tiếp theo.

Thân mến,

Thanks admin

Offline satthu1thoi  
#5 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 12:24:13(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: tipster_no1_vn Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: satthu1thoi <a href="/posts/m8388414-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-10-2022#post8388414"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p>Sao ko cấm lu&ocirc;n đi admin K&egrave;o b&oacute;ng ch&iacute;nh vs 1 số k&egrave;o delay 2ph&uacute;t-5 ph&uacute;t 1 số member biết c&aacute;ch đ&aacute;nh 1 trận 2 k&egrave;o tr&ugrave;ng nhau thậm ch&iacute; l&agrave; 3 k&egrave;o giống nhau Vậy trận n&agrave;o ghi b&agrave;n sớm trong 6ph&uacute;t đầu l&agrave; member đ&oacute; đ&atilde; b&eacute;t v&ocirc; để lấy lợi thế rồi Theo m&igrave;nh admin n&ecirc;n ra th&ecirc;m luật b&eacute;t trước trận 5 ph&uacute;t . Cho c&ocirc;ng bằng </div></div></p> <p>K&egrave;o giống nhau th&igrave; admin n&oacute;i bắt đầu từ th&aacute;ng sau rồi đ&oacute; . C&ograve;n t cũng ủng hộ bỏ k&egrave;o 3-5 ph&uacute;t , t cũng th&iacute;ch thi xanh9</p>
Ý tôi nói là cấm bét kèo delay đã có tỷ số trong thời gian đó. Chứ kèo bét trước đó 5-10phút có bét 2-3 mã y hệt nhau thì cũng chả ảnh hưởng vì bét trước 5-10 phút khi chưa đá chưa chắc có lợi thế
thanks 1 người cảm ơn satthu1thoi cho bài viết.
tipster_no1_vn trên 01-11-2022(UTC) ngày
Online _Fiu_xiu_  
#6 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 12:47:47(UTC)
_Fiu_xiu_


Danh hiệu: Moderator

Medals: Dep.: Virtual bet Dep.Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator, Virtual bet Dep.
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 66,520
Man

Thanks: 4079 times
Được cảm ơn: 40166 lần trong 16871 bài viết

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

Originally Posted by: tipster_no1_vn Go to Quoted Post
Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post
 

Sao ko cấm luôn đi admin Kèo bóng chính vs 1 số kèo delay 2phút-5 phút 1 số member biết cách đánh 1 trận 2 kèo trùng nhau thậm chí là 3 kèo giống nhau Vậy trận nào ghi bàn sớm trong 6phút đầu là member đó đã bét vô để lấy lợi thế rồi Theo mình admin nên ra thêm luật bét trước trận 5 phút . Cho công bằng

Kèo giống nhau thì admin nói bắt đầu từ tháng sau rồi đó . Còn t cũng ủng hộ bỏ kèo 3-5 phút , t cũng thích thi xanh9

Ý tôi nói là cấm bét kèo delay đã có tỷ số trong thời gian đó. Chứ kèo bét trước đó 5-10phút có bét 2-3 mã y hệt nhau thì cũng chả ảnh hưởng vì bét trước 5-10 phút khi chưa đá chưa chắc có lợi thế

Những trận có tỉ số trong khoảng 5 phút đầu vẫn bét dc kèo ahs bro?

Note: Bấm Like Khi bạn thấy bài viết có ích:)
Online _Fiu_xiu_  
#7 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 12:50:11(UTC)
_Fiu_xiu_


Danh hiệu: Moderator

Medals: Dep.: Virtual bet Dep.Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator, Virtual bet Dep.
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 66,520
Man

Thanks: 4079 times
Được cảm ơn: 40166 lần trong 16871 bài viết

Originally Posted by: tipster_no1_vn Go to Quoted Post

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

Sao ko cấm luôn đi admin Kèo bóng chính vs 1 số kèo delay 2phút-5 phút 1 số member biết cách đánh 1 trận 2 kèo trùng nhau thậm chí là 3 kèo giống nhau Vậy trận nào ghi bàn sớm trong 6phút đầu là member đó đã bét vô để lấy lợi thế rồi Theo mình admin nên ra thêm luật bét trước trận 5 phút . Cho công bằng

Kèo giống nhau thì admin nói bắt đầu từ tháng sau rồi đó . Còn t cũng ủng hộ bỏ kèo 3-5 phút , t cũng thích thi xanh9

Cho mình hỏi sao phải bỏ chõ mình bôi đỏ này ko?

bạn có bét trước 5 phút hay sát h đá thì có ảnh hưởng gì đâu mà phải bỏ?

 

 

Note: Bấm Like Khi bạn thấy bài viết có ích:)
thanks 1 người cảm ơn _Fiu_xiu_ cho bài viết.
tipster_no1_vn trên 01-11-2022(UTC) ngày
Offline satthu1thoi  
#8 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 01:12:18(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: tipster_no1_vn <a href="/posts/m8388421-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-10-2022#post8388421"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: satthu1thoi <a href="/posts/m8388414-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-10-2022#post8388414"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <p>Sao ko cấm lu&ocirc;n đi admin K&egrave;o b&oacute;ng ch&iacute;nh vs 1 số k&egrave;o delay 2ph&uacute;t-5 ph&uacute;t 1 số member biết c&aacute;ch đ&aacute;nh 1 trận 2 k&egrave;o tr&ugrave;ng nhau thậm ch&iacute; l&agrave; 3 k&egrave;o giống nhau Vậy trận n&agrave;o ghi b&agrave;n sớm trong 6ph&uacute;t đầu l&agrave; member đ&oacute; đ&atilde; b&eacute;t v&ocirc; để lấy lợi thế rồi Theo m&igrave;nh admin n&ecirc;n ra th&ecirc;m luật b&eacute;t trước trận 5 ph&uacute;t . Cho c&ocirc;ng bằng </div></div></p> <p>K&egrave;o giống nhau th&igrave; admin n&oacute;i bắt đầu từ th&aacute;ng sau rồi đ&oacute; . <span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;">C&ograve;n t cũng ủng hộ bỏ k&egrave;o 3-5 ph&uacute;t</span> , t cũng th&iacute;ch thi xanh9</p> <p></div></div></p> <p>Cho m&igrave;nh hỏi sao phải bỏ ch&otilde; m&igrave;nh b&ocirc;i đỏ n&agrave;y ko?</p> <p>bạn c&oacute; b&eacute;t trước 5 ph&uacute;t hay s&aacute;t h đ&aacute; th&igrave; c&oacute; ảnh hưởng g&igrave; đ&acirc;u m&agrave; phải bỏ?</p> <p><img src="/Images/Emoticons/eusa_doh.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Sao lại ở ảnh hưởng hả Mod. Kèo delay 3-5 mà 1 đội ghi bàn trc member bét vô đã là lợi thế rồi đó Giả dụ top 1 mà 300₫ , top 2-3 kém hẳn 100-150₫ . Top 1 ngta bét vô thì đã lợi thế rồi.
Offline tipster_no1_vn  
#9 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 01:15:41(UTC)
tipster_no1_vn


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-01-2021(UTC)
Bài viết: 53
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 17 bài viết

Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post

Originally Posted by: tipster_no1_vn Go to Quoted Post

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

Sao ko cấm luôn đi admin Kèo bóng chính vs 1 số kèo delay 2phút-5 phút 1 số member biết cách đánh 1 trận 2 kèo trùng nhau thậm chí là 3 kèo giống nhau Vậy trận nào ghi bàn sớm trong 6phút đầu là member đó đã bét vô để lấy lợi thế rồi Theo mình admin nên ra thêm luật bét trước trận 5 phút . Cho công bằng

Kèo giống nhau thì admin nói bắt đầu từ tháng sau rồi đó . Còn t cũng ủng hộ bỏ kèo 3-5 phút , t cũng thích thi xanh9

Cho mình hỏi sao phải bỏ chõ mình bôi đỏ này ko?

bạn có bét trước 5 phút hay sát h đá thì có ảnh hưởng gì đâu mà phải bỏ?

 

 

E thì thế nào cũng dc , tại thấy hệ thống để kèo đó , ae bet là mình cũng bet kẻo thiêtk thôi ad . Nhìu khi vẫn bị lật kèo thua sml , nói chung cũng có lợi thế nhưng ko phải là tất cả ạ

Offline tipster_no1_vn  
#10 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 01:21:14(UTC)
tipster_no1_vn


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-01-2021(UTC)
Bài viết: 53
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 17 bài viết

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

 

Sao lại ở ảnh hưởng hả Mod. Kèo delay 3-5 mà 1 đội ghi bàn trc member bét vô đã là lợi thế rồi đó Giả dụ top 1 mà 300₫ , top 2-3 kém hẳn 100-150₫ . Top 1 ngta bét vô thì đã lợi thế rồi.

 

Thật ra vẫn là công = thui vì ai cũng bet đc . Chẳng qua ai rảnh hơn online suốt thì có lợi thế chút thui . Thi cả tháng vẫn phải tự win điểm là chính chứ ko thể ỉ lại vào các mã đó đc đâu

Online _Fiu_xiu_  
#11 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 01:22:32(UTC)
_Fiu_xiu_


Danh hiệu: Moderator

Medals: Dep.: Virtual bet Dep.Medal: Medal of Honor Cadovn

Nhóm: Moderator, Virtual bet Dep.
Gia nhập: 21-10-2009(UTC)
Bài viết: 66,520
Man

Thanks: 4079 times
Được cảm ơn: 40166 lần trong 16871 bài viết

Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post

Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post
Originally Posted by: tipster_no1_vn Go to Quoted Post
 
Originally Posted by: satthu1thoi Go to Quoted Post
 

Sao ko cấm luôn đi admin Kèo bóng chính vs 1 số kèo delay 2phút-5 phút 1 số member biết cách đánh 1 trận 2 kèo trùng nhau thậm chí là 3 kèo giống nhau Vậy trận nào ghi bàn sớm trong 6phút đầu là member đó đã bét vô để lấy lợi thế rồi Theo mình admin nên ra thêm luật bét trước trận 5 phút . Cho công bằng

Kèo giống nhau thì admin nói bắt đầu từ tháng sau rồi đó . Còn t cũng ủng hộ bỏ kèo 3-5 phút , t cũng thích thi xanh9

 

Cho mình hỏi sao phải bỏ chõ mình bôi đỏ này ko?

bạn có bét trước 5 phút hay sát h đá thì có ảnh hưởng gì đâu mà phải bỏ?

 

 

Sao lại ở ảnh hưởng hả Mod. Kèo delay 3-5 mà 1 đội ghi bàn trc member bét vô đã là lợi thế rồi đó Giả dụ top 1 mà 300₫ , top 2-3 kém hẳn 100-150₫ . Top 1 ngta bét vô thì đã lợi thế rồi.

Mình đang hỏỉ là những trận có tỉ số rồi vẫn bét dc ah? chứ ko phải hỏi là có ảnh hưởng ko? bởi vì mình chưa thử bao giờ nên ko biết?

Note: Bấm Like Khi bạn thấy bài viết có ích:)
Offline satthu1thoi  
#12 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 01:25:22(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post
<p><div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: satthu1thoi <a href="/posts/m8388433-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-10-2022#post8388433"><img src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" title="Go to Quoted Post" alt="Go to Quoted Post" /></a></span><div class="innerquote"></p> <div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: _Fiu_xiu_ <a href="/posts/m8388426-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-10-2022#post8388426"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span> <div class="innerquote"> <div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: tipster_no1_vn <a href="/posts/m8388421-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-10-2022#post8388421"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span> <div class="innerquote">&nbsp;</div> </div> <div class="quote"><span class="quotetitle">Originally Posted by: satthu1thoi <a href="/posts/m8388414-Giai-thuong-tipster-coopbet-thang-10-2022#post8388414"><img title="Go to Quoted Post" src="/Themes/cleanSlate/icon_latest_reply.gif" alt="Go to Quoted Post" /></a></span> <div class="innerquote">&nbsp;</div> </div> <p>Sao ko cấm lu&ocirc;n đi admin K&egrave;o b&oacute;ng ch&iacute;nh vs 1 số k&egrave;o delay 2ph&uacute;t-5 ph&uacute;t 1 số member biết c&aacute;ch đ&aacute;nh 1 trận 2 k&egrave;o tr&ugrave;ng nhau thậm ch&iacute; l&agrave; 3 k&egrave;o giống nhau Vậy trận n&agrave;o ghi b&agrave;n sớm trong 6ph&uacute;t đầu l&agrave; member đ&oacute; đ&atilde; b&eacute;t v&ocirc; để lấy lợi thế rồi Theo m&igrave;nh admin n&ecirc;n ra th&ecirc;m luật b&eacute;t trước trận 5 ph&uacute;t . Cho c&ocirc;ng bằng</p> </div> </div> <p>K&egrave;o giống nhau th&igrave; admin n&oacute;i bắt đầu từ th&aacute;ng sau rồi đ&oacute; . <span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;">C&ograve;n t cũng ủng hộ bỏ k&egrave;o 3-5 ph&uacute;t</span> , t cũng th&iacute;ch thi xanh9</p> <p>&nbsp;</p> <p>Cho m&igrave;nh hỏi sao phải bỏ ch&otilde; m&igrave;nh b&ocirc;i đỏ n&agrave;y ko?</p> <p>bạn c&oacute; b&eacute;t trước 5 ph&uacute;t hay s&aacute;t h đ&aacute; th&igrave; c&oacute; ảnh hưởng g&igrave; đ&acirc;u m&agrave; phải bỏ?</p> <p><img src="/Images/Emoticons/eusa_doh.gif" alt="" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sao lại ở ảnh hưởng hả Mod. K&egrave;o delay 3-5 m&agrave; 1 đội ghi b&agrave;n trc member b&eacute;t v&ocirc; đ&atilde; l&agrave; lợi thế rồi đ&oacute; Giả dụ top 1 m&agrave; 300₫ , top 2-3 k&eacute;m hẳn 100-150₫ . Top 1 ngta b&eacute;t v&ocirc; th&igrave; đ&atilde; lợi thế rồi. </div></div></p> <p>M&igrave;nh đang hỏỉ l&agrave; những trận c&oacute; tỉ số rồi vẫn b&eacute;t dc ah? chứ ko phải hỏi l&agrave; c&oacute; ảnh hưởng ko? bởi v&igrave; m&igrave;nh chưa thử bao giờ n&ecirc;n ko biết?</p>
Bét được đó mod. Cái này ngày trc có bạn gì đề cập fix mà vẫn thế. Điển hình bóng chính delay 5phút hoặc 1 số giải vẫn delay 2-3p
thanks 1 người cảm ơn satthu1thoi cho bài viết.
_Fiu_xiu_ trên 01-11-2022(UTC) ngày
Offline tipster_no1_vn  
#13 Đã gửi : 01/11/2022 lúc 01:36:23(UTC)
tipster_no1_vn


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-01-2021(UTC)
Bài viết: 53
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 17 bài viết

Originally Posted by: _Fiu_xiu_ Go to Quoted Post

Mình đang hỏỉ là những trận có tỉ số rồi vẫn bét dc ah? chứ ko phải hỏi là có ảnh hưởng ko? bởi vì mình chưa thử bao giờ nên ko biết?

Có từ ngày đầu cuộc thi rùi admin , bỏ đi thì sẽ hay hơn ạ

thanks 1 người cảm ơn tipster_no1_vn cho bài viết.
_Fiu_xiu_ trên 01-11-2022(UTC) ngày
Offline tipster_no1_vn  
#14 Đã gửi : 04/11/2022 lúc 01:27:21(UTC)
tipster_no1_vn


Danh hiệu: Active Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 01-01-2021(UTC)
Bài viết: 53
Viet Nam
Đến từ: Việt Nam

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 20 lần trong 17 bài viết

E đã nhận giải thưởng tháng 10 . E xin cảm ơn các Admin và nhà tài trợ ạ

Offline satthu1thoi  
#15 Đã gửi : 08/11/2022 lúc 12:51:13(UTC)
satthu1thoi


Danh hiệu: Junior Member

Nhóm: Member
Gia nhập: 22-02-2015(UTC)
Bài viết: 103

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 31 bài viết
Admin fix lại bảng xếp hạng . Lại lỗi rồi ạ. 1 số bạn ko bét mà cũng có trong bảng tháng 11
thanks 1 người cảm ơn satthu1thoi cho bài viết.
BQT.CDVN trên 08-11-2022(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 13.316 giây.